Partly Pivoting Chrome - Moms Like You Choose Vieleck.

trädvård

Trädvård? Vad är det? Vårdträd har man ju hört talas om, men trädvård? Ett vårdträd var ett gammalt träd som i folktron ansågs ha ett mystiskt samspel med familjen och man skulle vara mycket rädd om vårdträdet, vårda det, annars kunde dåliga saker hända. Kanske trädvård är en modern variant av att vårda ett vårdträd. Men alla träd är väl värda att vårda. Trädvård går nog ut på att fälla vissa träd, t ex sjuka almar och andra träd som kan vara en risk för allmänheten. Trädvård kan också handla om att ansa träd så de kan växa optimalt. Trädvård är en god sak.