Partly Pivoting Chrome - Moms Like You Choose Vieleck.

komvux danderyd

Om man vill utbilda sig vidare men saknar fullständig gymnasieutbildning finns det hopp. Man kan söka in till komvux i Danderyd och välja bland en av förljande kurser. Det finns vård och omsorg, friskvård och hälsa, samt barn och fritid. Alla kurser är studiemedelsberättigande och man kan läsa i den takt man själv bestämmer. Om man redan har en oavslutad gymnasieutbildning kan man tillgodoräkna sig de relevanta kurserna, så utbildningen kan alltså individanpassas. Om detta låter lockande eller om det är något mer man undrar kan man vända sig till komvux i Danderyd.